Site help

 

Tudástérkép használati útmutató

 

1. Bevezető

Az egyetemeken folyó kutatások hasznosítása, valamint a kutatócsoportok közötti együttműködések felerősödése egyre nagyobb figyelmet kapott az elmúlt évtizedekben. Azonban az egyetemek által felhalmozott tudás azonosítása és a kutatások során keletkezett tudományos eredmények rendszerezése, vagy akár kommunikálása nagy kihívások elé állítja a felsőoktatási intézményeket. 

A Szegedi Tudományegyetem célja, hogy a megújult Tudástérkép átfogó képet adjon az egyetem kutatási területeiről és az ezekhez kapcsolódóinformációkat minél hatékonyabban tegye elérhetővé az érdeklődők számára. Számos felhasználóbarát funkció segíti a keresést, így az egyes információk közötti kapcsolatokon keresztül könnyedén feltérképezhető az egyetem kutatási tevékenysége.

Tudástérképünk áttekintést ad az egyetemen folyó kutatási projektekről, valamint az elérhető szolgáltatásokról és műszerekről. A Egyetem megújult Tudástérképe többek között a következő – általában bármikor felmerülő – kérdésekre nyújt választ:

 • Milyen kutatási témákkal foglalkoznak a Szegedi Tudományegyetemen?
 • Az egyes kutatási témák mely szervezeti egység(ek)hez tartoznak, és mely kutatók dolgoznak az adott témán?
 • Milyen szolgáltatásokat nyújtanak az egyes szervezeti egységek?
 • Milyen kiajánlható műszerekkel rendelkezik a Szegedi Tudományegyetem?
 • Milyen termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló kutatások vannak az egyetemen?

 

2. Fogalmak

Találati lista: A Tudástérképen történő keresés eredménye mindig egy találati lista, amely egy táblázatban foglalja össze a találatokat soronként (minden sor egy találat), amelyhez a táblázat egyes oszlopai kiegészítő információkkal szolgálnak.

Adatlap: A tudástérkép egyes oldalai, melyeken a tudástérkép elemeihez kapcsolódó információk találhatóak meg összefoglalva. Az adatlapok egymással összekapcsolódó hálózata alkotja magát a Tudástérképet. A Tudástérképben külön adatlapja van:

 • egy kutatóműhelynek
 • egy kutatónak
 • egy kutatási projektnek
 • egy szolgáltatásnak
 • egy műszernek

Kutatóműhely: A Tudástérkép alapvető egysége. Egy-egy kutatási témát kutatóműhely szintjén ragad meg a Tudástérkép. Az egyes kutatóműhelyekről az alábbi információkat találhatjuk meg a kutatóműhely adatlapján:

 • egy rövid leírás a kutatóműhelyről (bemutatkozás, kapcsolat)
 • a kutatóműhelyben tevékenykedő kutatók
 • a szervezeti egység, melyen belül a kutatóműhely működik
 • a kutatóműhely által folytatott kutatási projekt(ek)
 • a kutatóműhely által nyújtott szolgáltatás(ok),
 • a kutatóműhelyhez kapcsolódó releváns kulcsszavak

A kutatóműhely alapja lehet egy konkrét téma (például: „Környezetvédelmi mérések lehetőségei természetes vizekben” c. kutatóműhely), vagy egy konkrét csoport (pl.: „Mikrobiológiai kutatóműhely”).

Kutatási projekt: A kutatási projekt egy meghatározott (akár pályázathoz kapcsolódó) cél érdekében folyó kutatás bemutatása. A kutatási projektek kutatóműhelyekhez kapcsolódnak. Az egyes kutatási projektekről az alábbi információkat találhatjuk meg a kutatóműhely adatlapján:

 • egy rövid szakmai leírás a kutatási projektről
 • a kutatási projektet folytató kutatóműhely (és annak szervezeti egysége)
 • a kutatási projektben közreműködő kutatók
 • a tudományág(ak), melyekhez az adott kutatási projekt tartozik
 • a kutatási projekthez kapcsolódó releváns kulcsszavak
 • a kutatási projekt hasznosíthatóságának szintje (lsd. alább)

Hasznosíthatóság szintje: A Tudástérképben a kutatási projekteket megkülönböztetjük hasznosíthatóság alapján. Ennek célja, hogy a felhasználónak lehetősége legyen arra, hogy szándékai szerint (pl.: ipari hasznosítás vagy kutatási együttműködés) szűrje a kutatási projekteket. A Tudástérképben a következő szinteket különböztetjük meg:

 • Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás): olyan kutatások, amelyek célja az adott tudományterületen rendelkezésre álló ismeretek bővítése, amelyet leginkább a kutatói kíváncsiság ösztönöz. A kutatás céljait tekintve nem elvárás a gyakorlati hasznosíthatóság.
 • Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás): olyan kutatások, amelyek valamilyen gyakorlati problémára szeretnének megoldást találni, gazdasági hasznosságuk van.
 • Fejlesztés (termék-, eszköz-, szolgáltatás fejlesztése): olyan kutatások, amelyek célja meghatározott termék-, eszköz-, szolgáltatás fejlesztése sok esetben ipari partner bevonásával. Ezen kutatási eredmények piacközeli állapotban vannak.

 

3. Kezdőoldal

A Tudástérkép számára a kezdőoldal tartalmazza a legátfogóbb keresési felületet, amely három részből áll:

 • Gyorskeresés (1.)
 • Tudományterületi keresés (2.)
 • Egyetemi egységek szerinti keresés (3.)

 

 Tudástérkép - Kezdőlap

 

3.1. Gyorskeresés

A gyorskeresés egy szabad szavas kereső, mely a Tudástérkép minden információs egységében keresés, így a kutatási projektek, műszerek, szolgáltatások, valamint a hozzájuk tartozó kutatók adatlapjain és a kulcsszavak között. A felhasználó számára elég csak elkezdeni begépelni a keresni kívánt kifejezést és egy lenyíló találati lista segítségével választhat. Amennyiben a teljes találati listát szeretné látni, akkor „nagyító”-ra kattintva listázhatja ki a találatokat.

A keresés során beállítható a checkbox-ok segítségével szűkíthető a keresési találat a kutatási projektek, szolgáltatások, valamint műszerek között. A kutatási projekteken belül tovább szűkíthetünk hasznosíthatósági szintek szerint: „Ismeretbővítő kutatások”, „Problémaorientált kutatások” és „Fejlesztések” (bővebben lásd Fogalmak/hasznosíthatóság szintje). E szűkítés célja, hogy a felhasználó – legyen akár kutató, akár ipari szereplő – az érdeklődési körének megfelelő információkra szűkíthesse a keresést.

3.2. Tudományterületi keresés

A tudományterületi keresés célja, hogy egy előre meghatározott tudományterületi besorolás alapján az ahhoz tartozó összes kutatási projektet, műszert, valamint szolgáltatást el tudjuk érni. Az átfogóbb tudományágra (pl.: Humántudományok) kattintva megjelennek az azon belüli tudományterületek. Az egyes tudományterületekre kattintva minden olyan kutatási projekt, illetve szolgáltatás megjelenik, mely az adott tudományterülethez kapcsolódik.

3.3. Egyetemi egységek szerinti keresés

Az egyetemi egységek szerinti keresés nem csak vizuálisan hasonlít a tudományterületi kereséshez, hanem funkciójában is hasonlóan működik. Az egyetem egységekhez tartozó kutatási projektek, műszerek és szolgáltatások listázhatóak ki. A háromszintes hierarchikus rendszerban (Kar, Intézet/Tanszékcsoport, Tanszék) a felhasználónak lehetősége van bármely szinthez kapcsolódó összes kutatás kilistázására, melyhez az adott szervezeti egység nevére kell kattintania. Amennyiben az adott szervezeti egység neve melletti + jelre kattint, akkor tovább pontosíthatja a keresést, az adott egységhez tartozó al-szintek megjelenítésével.

 

4. Találati lista

Mint ahogy az a képen látható a találati lista eredményei egy táblázatba rendezve tekinthetőek meg. Külön táblázatban találhatóak a kutatási projektek, szolgáltatások és a műszerek.

A táblázatok egy-egy sora egy-egy találat, melyre vonatkozóan megjelenik az adott elem neve, a kapcsolódó tudományág és kutatóműhely, valamint az elemet jellemző a kulcsszavak, (továbbá kutatási projekt esetén a hasznosíthatóság szintje is). A táblázat minden kékkel írt aláhúzott szava linkként működik, azaz bármelyik ilyen elemre (pl.: tudományágra vagy kulcsszóra) kattintva újabb találati listát érhetünk el, amely az adott elemhez tartozó találatokat tartalmazza. A kutatási projektekre, műszerekre és szolgáltatások nevére, valamint a kutatási témára kattintva érhető el annak adatlapja.

 Tudástérkép - Találati lista

 

 

5. Adatlap

Már a találatok során megjelenített információk is sokat jelentenek a felhasználók számára, azonban a lényegi információkat az adatlapok tartalmazzák. Adatlapja a következő elemeknek van:

 • kutatási téma
 • kutatási projekt
 • műszer
 • szolgáltatás
 • kutató

Az adatlapok célja elsősorban szöveges és vizuális információkkal szolgálni az adott kutatásról, szolgáltatásról, stb. Az adatlap típusát (1.), címét (2.), leírását/bemutatását (3.), valamint az adott elemhez tartozó további információk/találati listák érhetőek el (4.). Ez utóbbival újabb keresést indíthatunk, vagy másik adatlapot tekinthetünk meg.

 Tudástérkép - Adatlap